A'ZAMİYYET


A'ZAMİYYET
En fazla oluş. En fazlalık

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.